Osmanlı devletinin kurucusu kimdir? -Osman Bey

Osman Bey 1291 yılına kadar hangi beyliğe bağlıydı. -Çobanoğulları

Osmanlı kuruluş tarihi? -1299

İlk osmanlı parasını kim bastırmıştır? -Osman Bey (Bakır Para)

Aşireti beylik haline getiren padişah kimdir? -Osman Bey

Osman Bey’in lakabı nedir? -Fahruddin

Osman Bey hangi karar ile bağımsızlığını ilan etmiştir? -Beylik kurultayı kararı ile

Osman Bey kiminle evlenmiştir? – Anadolu’da dini ve siyasi güçleri olan Ahilerin lideri Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenmiştir.

Osman Bey’in ilk savaşı ? -Ermenibeli Savaşı 

İlk osmanlı vergisi hangi padişah döneminde alınmıştır? -Osman Bey

Osman Bey Bizans valilerinden nereleri almıştır? -Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir’i aldı.

Osmanlı ve Bizans arasındaki ilk savaş hangisidir? -Koyunhisar Savaşı

Osmanlı beyliği nerede kurulmuştur? – Bilecik/Söğüt

Osmanlıda ilk sultan ünvanını kullanan padişah kimdir? -Osman Bey

Bursa hangi padişah döneminde fethedilip başkent yapılmıştır? -Osman Bey

Maltepe (Palekanon) savaşının sebebi nedir? -Orhan Bey, İznik’i kuşatırken Osmanlı komutanları Kocaeli Yarımadası’ndaki kaleleri fethettiler.  Bunun üzerine Bizans Osmanlı ilerleyişini durdurmak ve Osmanlılar’ın eline geçen kaleleri geri almak için ordusuyla Anadolu’ya geçerek Orhan Bey üzerine yürüdü.

Maltepe savaşı nerede yapılmıştır? savaşı kim kazanmıştır? –Kocaeli Yarımadasında Dragos Çayırında yapılmıştır, savaşı osmanlı kazanmıştır.

Osmanlıya katılan ilk beylik hangisidir? -Karesioğulları

Osmanlı devleti ilk donanmasına hangi beyliğin kendisine katılmasıyla sahip olmuştur? -Karesioğulları

Osmanlıda ilk donanma komutanı (Derya Beyi)  kimdir? -Karamürsel Bey

İlk kadı kimdir? -Dursun Fakih

İlk tershane hangi padişah döneminde ve nerede kurulmuştur? -Orhan Bey-Karamürsel’de.

Osmanlı devletinin rumelide sahip olduğu ilk toprak neresidir? -Çimpe Kalesi

Çimpe kalesi nasıl alınmıştır? -Bizanstaki taht kavgaları sırasında osmanlının desteğini alan ‘Kantakuzens’in’’ osmanlıya hediyesidir.

Orhan beyin yapmış olduğu teşkilatlanma çalışmaları nelerdir?

  • -Yaya ve müsellem denilen ilk düzenli ordu kuruldu.
  • Divan-ı Humayün-u kuruldu ve vezirlik kurumu oluşturuldu.
  • İllere kadılar ve subaşılar gönderildi.
  • İlk donanmaya sahip olundu ve Karamürsel’de ilk tersane kuruldu.
  • İlk kez iskan siyaseti uygulanmaya başlandı. (Tekirdağ ve Bolayır çevresinde)
  • İlk Osmanlı medreseleri Bursa ve İznik’te açıldı.
  • İmarethaneler (Aşevleri) açıldı.

Orhan Bey dönemi tarihçiler tarafından nasıl tanımlanır? -Beylikten devlete geçiş

Orhan Bey Ankara’yı kimlerden almıştır? -Ahilerden

Orhan Bey toprakları ne kadar genişletmiştir? -Orhan Gazi, babası Osman Gazi’den 16.000 km.kare olarak aldığı devlet topraklarını oğlu Murad Hüdavendigar’a 95.000 km.kare olarak devretti.

Edirneyi kim hangi savaş ile almıştır? -I.Murat-Sazlıdere savaşı ile (1363)

I.Murat faliyetlerinde en çok hangi bölgeye önem vermiştir? -Balkanlar

Bizans’ın balkanlarla bağlantısı nerelerin alınması ile kesilmiştir? -Edirne ve Filibe

Osmanlının haçlılarla yaptığı ilk savaş hangisidir? -Sırpsındığı savaşı

Sırpsındığı savaşının sebebi nedir?  -Türkleri Rumeli’den atmak isteyen Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetleri Osmanlılar’a karşı bir haçlı ordusu oluşturarak Edirne üzerine yürüdüler. Haçlıların Meriç nehrini geçmelerinden sonra Hacı İlbey gece yarısı ani bir baskınla Haçlılar’ı Sırp Sındığı Savaşı‘nda yendi.

Edirne’nin Başkent olması hangi padişah dönemindedir? -I.Murat

Sırpsındığı savaşından sonra osmanlı hakimiyetini tanıyıp vergi vermeyi kabul eden kimlerdir? -Bulgarlar

Çirmen savaşı hangi tarihte kimler arasında olmuştur? -Sırplar ve Osmanlı arasında 1371

Osmanlıya Makedonya yolunu açan savaş hangi savaştır? -Çirmen Savaşı

Osmanlı’nın Balkanlardaki ilk mağlubiyeti hangi savaştır? -Ploşnik Savaşı

Ploşnik savaşı kimler arasında olmuştur, sebebi nedir? -Osmanlı ile Bosna krallığı arasında olmuştur. Haçlıların birleşmesinden endişe duyan I.murat ploşnik’e birlik göndermiştir. Fakat osmanlı kuvvetleri burada yenilmiştir.

I.Kosova savaşının sebebi nedir? -Ploşnik savaşı ile cesaret alan balkan devletleri osmanlıya karşı yeni bir ittifak kurmuştur. 

I.Kosova savaşını kim kazanmıştır? -Osmanlı 

Osmanlı devletinin anadolu beyliklerinden ilk kez yardım aldığı savaş hangi savaştır? -I.Kosova Savaşı

Osmanlı ilk topu hangi savaşta kullanmıştır? -I.Kosova Savaşı

I.Murat Hangi Savaşta Şehit Olmuştur? –I.Kosova

NOT: I.Murat savaş sırasında şehit olan(düşman askerleri tarafından öldürülen) ilk ve tek padişahtır.

I.Muratı kim şehit etmiştir? -Milos Obilic adındaki bir sırp asker tarafından şehit edilmiştir.

Pençik sistemi nedir? -Savaş esirlerinin 1/5’inin orduya alınmasıdır.

Pençik sistemi ilk kez hangi padişah döneminde uygulanmıştır? -I.Murat

Yeniçeriocağı hangi padişah döneminde kurulmuştur? -I.Murat

Manastır merkezli rumeli beylerbeyi hangi padişah döneminde kurulmuştur? -I.Murat

I.Muratın yapmış olduğu diğer teşkilatlanma faaliyetleri nelerdir? –Acemioğlanlar ocağı kurulmuştur.-Vezirlerin sayısı artırılmıştır.-Sadrazamlık ve kazaskerlik makamı oluşturulmuştur- Deftardarlık kurumu oluşturulmuştur -Tımar uygulaması sistemli hale getirilmiştir.

Acemiocağı nedir? Kapıkulu ordusunun ihtiyaç duyduğu askerleri eğitmek için kurulmuş olan ocaktır.

Kapıkulu ocakları nedir? Osmanlı devletinin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya,atlı ve teknik sınıftan oluşan asker ocaklarına verilen isimdir.

Kapıkulu askerlerinin katı ve ödünsüz kurallarına ne nedir? -Kavanin-i Yeniçeriyan 

I.Murat döneminde osmanlı toprakları ne kadar genişlemiştir? -Babası Orhan Gazi döneminde 95.000 km² olan devlet toprakları onun döneminde yaklaşık 500.000 km² kadar genişlemiştir.

I.Murat’tan sonra tahta kim geçiyor? -I.Beyazıd

İstanbulu 4 kez kuşatan padişah kimdir? -I.Beyazıd

Niğbolu savaşı hangi tarihte kimler arasında yapılmıştır? -Osmanlı-Haçlılar 1379 

Niğbolu Savaşının Sonuçları Nelerdir? -Eflak ve Bosna Osmanlı Devleti’nin himayesine alınmıştır.-Balkanlarda Osmanlı Devleti’nin yenilemeyeceği anlaşılmıştır.-Mora bölgesine seferler yapılarak başta Selanik olmak üzere bazı bölgeler fethedilmiştir.

Beyazıda Niğbolu savaşındaki başarısından dolayı hangi ünvan verilmiştir? -Sultan-ı İklim-i Rum

İlk culus bahşişini dağıtan padişah kimdir ? -Beyazıd

Cülus bahşişi nedir? -Osmanlı devleti’nde tahta çıkan padişah tarafından askerlere, ulemaya ve devlet memurlarına verilen bahşiştir.

İstanbulu almak için anadolu hisarını yaptıran padişah kimdir? -I.Beyazıd

Anadolu Beylerbeyini Kuran Padişah Kimdir? -I.Beyazıd

Gelibolu Tershanesini yaptıran padişah kimdir? -I.Beyazıd

I.Beyazıd anadoludaki hangi beyliklere son vermiştir? -Germiyanoğulları-Hamitoğulları-Menteşeoğulları-Saruhanoğulları-Aydınoğulları-Karamanoğulları-Candaroğulları’nın Kastamonu kolu-Kadıbuhranettin Devleti

I.Beyazıd’ın Timur ile yaptığı savaşın adı nedir? -Ankara Savaşı

Ankara savaşını kim kazanmıştır? -Timur

Ankara savaşı nerede olmuştur? -Çubuk Ovasında

Ankara Savaşının Sebebleri Nelerdir?

Aralarında hakaretlere varan mektuplar göndermeleri savaşın başlıca nedenleri olarak görülür.

– Bazı beyler Timur’a, bazı beyler Yıldırım Bayezid’e sığınması. (Kara Yusuf-Ahmet Celayir)

-Timur, doğuya yapacağı sefer için batı sınırlarını güvenceye almak istedi.

Ankara Savaşının Sonuçları Nelerdir?

-Anadolu Türk Birliği bozuldu. Anadolu Beylikleri yeniden kuruldu.
-Bizans’ın ömrü 50 yıl kadar uzadı, istanbul’un fethi gecikti.
-Rumeli’de bazı yerler elden çıktı.
-Osmanlı Tarihinde Fetret Devri adı verilen taht kavgası dönemi başlamış oldu.

Beyazıd’ın beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402’den 1413’e kadar süren kargaşa dönemine ne denir? – Fetret Devri

Fetret devrine girilmesinin sebebi nedir? -Beyazıd’ın Timura yenilip esir düşmesi

Fetret devrini sona erdiren padişah kimdir ? I.Mehmet Çelebi

Osmanlının ikinci kurucusu olarak adlandırılan padişah kimdir? -I.Mehmet Çelebi

İlk deniz savaşı hangi tarihte kimlerle yapılmıştır? -1416 tarihinde venediklilerle yapılmıştır. (osmanlı yenildi)

Venediklilerle yapılan bu savaşın adı nedir? -Çalıbey Savaşı

Şeyh Bedreddin İsyanını bastıran padişah kimdir? I.Mehmet

Düzmece mustafa isyanını geçiçi olarak bastıran padişah kimdir? -I.Mehmet

Düzmece Mustafa İsyanı nedir?  -Timur, Beyazıd’ın oğullarından biri olan Mustafa’yı yanında esir alarak semerkant’a  götürdü. Timur öldükten sonra, Mustafa Anadolu’ya geri dönerken, Bizans’a esir olarak verildi. 1421 yılında I.Mehmet öldükten sonra, Bizanslılar Mustafa’yı serbest bıraktı. Mustafa hemen Edirne’ye hareket etti. II.Murat, halkın Mustafa yanında isyana katılmaması için Mustafa’nın “Düzmece” olduğunu, yani ona benzeyen başka biri olduğunu söyledi. Ama Mustafa,Ankara Savaşın’da  aldığı yaraları gösterince Edirne’de, halk onun yanında yer aldı. Ve mustafa sonrasında edirneyi işgal ederek  burada sultanlığını ilan etti.

I.Mehmet’ten sonra Tahta Hangi Padişah Geçmiştir? II.Murat

Düzmece mustafa isyanını kalıcı olarak basıtran padişah kimdir? -II.Murat

Osmanlı Devletinin Balkanlarda imzaladığı ilk antlaşma hangisidir? -Edirne-Segedin (1444)

Edirne Sarayında Devşirmeler için enderun mektebini kuran padişah kimdir? -II.Murat

Varna savaşı hangi padişah döneminde kimler arasında yapılmıştır? -II.Murat döneminde haçlılar ile yapılmıştır.

II.Kosova savaşı hangi padişah döneminde kimler arasında yapılmıştır? -II.Murat döneminde osmanlı ve haçlılar arasında yapılmıştır.

NOT: Kosova savaşı denince aklınıza Murat gelsin. I.Kosova savaşı I.Murat ile II.Kosova Savaşı II.Murat ile. 

II.Kosova Savaşının Sonuçları Nelerdir?

-Avrupa Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı zaferi kazanma ümitleri kalmamıştır.- Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşmiştir.-Bu savaştan sonra Avrupalılar savunmaya Türkler ise taarruza geçmişlerdir.-Bu sefer Haçlıların İstanbul’u kurtarmak için yaptıkları son haçlı seferi olmuştur

Kaynak:http://www.tarihdersnotlari.com/osmanli-devleti-kurulus-donemi/

 

http://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/OSMANLI-DEVLETİ-KURULUŞ-TAR.gifhttp://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/OSMANLI-DEVLETİ-KURULUŞ-TAR-150x150.gifadminTarih Ders NotlarıOSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ TARİHİ,OSMANLI TARİHİ DERS NOTLARI İNDİR,SORU CEVAPLI YGS - LYS OSMANLI TARİHİ ÖZETİ,YGS LYS İÇİN OSMANLI TARİHİ ÖZETİ
Osmanlı devletinin kurucusu kimdir? -Osman Bey Osman Bey 1291 yılına kadar hangi beyliğe bağlıydı. -Çobanoğulları Osmanlı kuruluş tarihi? -1299 İlk osmanlı parasını kim bastırmıştır? -Osman Bey (Bakır Para) Aşireti beylik haline getiren padişah kimdir? -Osman Bey Osman Bey’in lakabı nedir? -Fahruddin Osman Bey hangi karar ile bağımsızlığını ilan etmiştir? -Beylik kurultayı kararı ile Osman Bey kiminle...