SPSS ile Mann-Whitney U testi uygulaması, videolu anlatım

Bugünkü dersimizde non-parametrik bir test olan Mann-Whitney U testinin SPSS de nasıl uygulandığını göreceğiz. Bu test iki ilişkisiz örneklemlerden elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test eder.

Bu testi uygulayabilmemiz için;
-Araştırmamızdaki bağımlı değişkenin en az sıralama ölçeği düzeyinde ve
-Gözlemlerin (puanların) birbirinden bağımsız elde edilmiş olması gerekmektedir.

Aşağıda Mann-Whitney U testini uygulayarak cevap bulabileceğimiz örnek araştırma soruları gösterilmiştir;

1-Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin öz-yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2-Atılganlık düzeyi  ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Şimdi SPSS de Mann-Whitney U testi örnek uygulamamızı görelim, örnek veri dosyasını buradan indirebilirsiniz.

 Kaynak: http://spssistatistik.blogspot.com.tr/search/label/Mann-Whitney%20U

http://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/spss.jpghttp://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/spss-150x150.jpgadminMakaleler
SPSS ile Mann-Whitney U testi uygulaması, videolu anlatım Bugünkü dersimizde non-parametrik bir test olan Mann-Whitney U testinin SPSS de nasıl uygulandığını göreceğiz. Bu test iki ilişkisiz örneklemlerden elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test eder. Bu testi uygulayabilmemiz için; -Araştırmamızdaki bağımlı değişkenin en az sıralama ölçeği düzeyinde ve -Gözlemlerin...