Spss Modülleri

SPSS çeşitli modüllerden oluşan bir paket programıdır. İçerdiği bu modüller aşağıdaki gibi sayılabilir.
– Base modülü: Veri girişi, veri işleme ve temel istatistiksel analizleri içeren bir modüldür.
– Advanced Statistics modülü: Yaşam analizi, Lojistik Regresyon, Probit Regresyon, Cox Regresyon, MANOVA, Loglineer analiz gibi ileri istatistiksel yöntemleri kapsar.
– Professional Statistics modülü: Kümeleme, Faktör, Diskriminant analizi gibi ileri istatistiksel yöntemleri kapsar.
– Trends modülü: Zaman serilerinin analizini yapan ARIMA, Spectral analiz gibi yöntemleri içerir.
– Statistical Quality Control modülü: Kalite kontrolünde yararlanılan prosedürleri içerir.
– CHAID modülü: Aşamalı veri yapılarının Ki-kare analizi aracılığı ile analizini yapar.
– LISREL modülü: Verilere doğrusal modeller uygular, parametre tahminleri ve testler yapar. İleri regresyon modelleri içerir.
–  Categories modülü: Kategorik verilerin analizini yapan yöntemler içerir.( Uyum, Türdeşlik analizi vb..)

http://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/spss.jpghttp://www.bilgideryasi.net/wp-content/uploads/2017/01/spss-150x150.jpgadminPsikoloji Ders NotlarıSPSS DERS NOTLARI,SPSS KONU ANLATIMI,SPSS MODÜLLERİ NE İŞE YARIYOR,SPSS MODÜLLERİ NELERDİR,SPSS MODÜLLERİNİN FONKSİYONLARI VE ANLAMI NEDİR
Spss Modülleri SPSS çeşitli modüllerden oluşan bir paket programıdır. İçerdiği bu modüller aşağıdaki gibi sayılabilir. - Base modülü: Veri girişi, veri işleme ve temel istatistiksel analizleri içeren bir modüldür. - Advanced Statistics modülü: Yaşam analizi, Lojistik Regresyon, Probit Regresyon, Cox Regresyon, MANOVA, Loglineer analiz gibi ileri istatistiksel yöntemleri kapsar. - Professional Statistics modülü: Kümeleme, Faktör, Diskriminant analizi gibi ileri...